Najpoznatija kocka na svetu istovremeno je i jedan od najoriginalnijih poklona!Rubikova kocka, poznata još kao i Magična kocka, jedinstvena je slagalica koja podstiče na razmišljanje. Zbog toga se odavno smatra misaonom igračkom i predstavlja jednu od najprodavanijih.Svaka strana Rubikove kocke u rešenom obliku čini jednu boju. Sa svake strane je devet polja kvadratnog oblika.

Zašto su Rubikove kocke zanimljiv poklon?

Motorička igra

Najpopularnija igračka

Za sve uzraste

Rubikove kocke

[]